6 sản phẩm được công nhận 'Make by EVN'

12:00 | 13/01/2022 | 523 lượt xem

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành – Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam vừa ký Quyết định số 02/QĐ-HĐTV (ngày 12/1/2022) về việc công...

Chi tiết...