Công đoàn Điện lực Việt Nam bám sát chủ đề Nâng cao năng lực quản trị

08:13 | 20/07/2016 | 7.590 lượt xem

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 12 - Khóa IV vừa được tổ chức tại Hà Nội. Tại Hội nghị, nhiều nội dung quan trọng trong công tác công đoàn 6 tháng đầu năm đã được các đại biểu thảo luận cho ý kiến.

Chi tiết...