PC Lạng Sơn: Sửa chữa điện hotline đang góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

09:43 | 13/05/2024 | 2.262 lượt xem

Nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ khách hàng, cũng như đảm bảo an toàn lao động và giảm tổn thất điện năng, những năm gần đây, Công ty Điện lực Lạng Sơn (PC Lạng Sơn) đã chủ động áp dụng nhiều giải pháp, mang lại hiệu quả tích cực.

Chi tiết...


Làm chủ công nghệ, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

08:20 | 24/09/2018 | 15.130 lượt xem

Là tổng công ty phân phối đầu tiên có 100% công ty điện lực thành viên sở hữu đội sửa chữa điện hotline, hoàn thành các trung tâm điều khiển xa sớm 2 năm so với kế hoạch, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tận dụng được sức mạnh công nghệ để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện như thế nào?

Chi tiết...