Quảng Nam ban hành Kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện

11:32 | 04/10/2023 | 3.920 lượt xem

Ngày 2/10/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định số 2091/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết...