Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110 kV Ba Chè - Thiệu Yên (Thanh Hóa)

10:47 | 26/08/2019 | 7.608 lượt xem

Dự án nâng cao khả năng truyền tải đường dây 175 từ Trạm 220 kV Ba Chè đến Trạm 110 kV Thiệu Yên (tỉnh Thanh Hóa) vừa được Ban Quản lý dự án l­ưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Thanh Hóa nghiệm thu đóng điện thành công.

Chi tiết...