Tuyên truyền an toàn điện tại vùng sâu, vùng xa: Trực quan, trực tiếp

09:25 | 05/11/2018 | 535.961 lượt xem

Do đặc thù trong lối sống, văn hóa, sinh hoạt của đồng bào ở những khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, nên việc tuyên truyền an toàn điện cho họ đòi hỏi phải có những cách làm riêng để đạt hiệu quả cao nhất...

Chi tiết...