Đồng Hỷ (Thái Nguyên): Điện lưới quốc gia về với 14 xóm bản vùng sâu, vùng xa

08:56 | 03/10/2017 | 10.468 lượt xem

14 thôn, xóm vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ vừa được đóng điện lưới quốc gia, góp phần đưa Thái Nguyên tiến gần hơn mục tiêu hoàn thiện cơ bản lưới điện nông thôn của tỉnh trong năm 2017.

Chi tiết...