"Vượt nắng, thắng mưa" trên công trường Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu

Trên công trường Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - một trong 4 dự án thành phần thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), lực lượng thi công đã và đang nỗ lực tối đa thi công 3 ca, 4 kíp, vượt nắng, thắng mưa… triển khai dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Evn.com.vn ghi lại hình ảnh thi công trên công trình này thời gian qua.

Cập nhật ngày 14-03-2024

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu (Dự án) có nhiều vị trí cột vượt rừng, vượt núi cao, điều kiện thi công khó khăn, địa hình phức tạp, các nhà thầu phải huy động xe chuyên dụng để vận chuyển vật tư, thiết bị lên vị trí thi công

Đây là dự án dài nhất trong 4 dự án thành phần của đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đi Phố Nối, với 226km, đi qua địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An. Trong ảnh: Lực lượng thi công đổ bê tông móng cột

Thời tiết miền Trung mùa này hay có mưa cũng gây khó khăn cho các đơn vị trong quá trình thi công. Trong ảnh: Công nhân nhà thầu phá đầu cọc vị trí móng cọc

Những vị trí cột trên đất ruộng có nền đất yếu cũng gây khó khăn lớn trong việc thi công. Trong ảnh: Lực lượng thi công đưa các thiết bị vào vị trí chuẩn bị dựng cột

Dự án có những vị trí cột có chiều cao lên tới 145m. Trong ảnh: Công nhân nhà thầu thi công lắp dựng cột

Toàn bộ lực lượng tham gia dự án đã và đang nỗ lực tối đa, làm việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "Vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, làm việc 3 ca, 4 kip, làm việc xuyên lễ, xuyên Tết". Trong ảnh: Lực lượng thi công đổ bê tông móng ban đêm - Ảnh: ĐVCC

EVNEIC