Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III