EVN giảm giá điện, tiền điện đợt 4 Chuyên gia, khách hàng nói gì