10:16 | 26/10/2018 | 6.144.072 lượt xem06:33 | 19/12/2016 | 1.374.315 lượt xem


15:29 | 28/04/2016 | 1.325.109 lượt xem


15:14 | 01/08/2014 | 1.120.702 lượt xem
08:00 | 01/03/2018 | 879.645 lượt xem


14:20 | 01/12/2017 | 851.517 lượt xem

Quyết định 4495/QĐ-BTC của Bộ Công Thương ngày 30/11/2017, ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Cũng theo Quyết định này, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).


14:20 | 01/12/2017 | 851.517 lượt xem

Quyết định 4495/QĐ-BTC của Bộ Công Thương ngày 30/11/2017, ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Cũng theo Quyết định này, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).