• Các dịch vụ khác

   1. Các loại hình dịch vụ

   a. Vận hành công trình điện;

   b. Bảo trì/bảo dưỡng công trình điện;

   c. Nghiệm thu công trình điện;

   d. Thiết kế, lắp đặt mặt trời trên mái nhà;

   e. Thiết kế xây lắp công trình điện;

   f. Lắp đặt, sửa chữa dây điện và các thiết bị điện.

   2. Hình thức thực hiện: Theo hợp đồng kinh tế được thỏa thuận thống nhất giữa hai bên với từng loại dịch vụ cụ thể.