• Thông tin khách hàng cần biết

   1. Tại một địa điểm, một hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú và có hệ thống điện độc lập được ký 01 HĐMBĐ và lắp đặt 01 công tơ điện;

   2. Thông tin khách hàng cung cấp là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực;

   3. Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt ngắn hạn (dưới 12 tháng) thực hiện bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc bằng tiền có giá trị bằng tiền điện của 45 ngày hoặc số ngày tiêu thụ điện (trường hợp mua điện nhỏ hơn 01 tháng) và có thời hạn bằng thời hạn HĐMBĐ cộng thêm 15 ngày làm việc.

   4. Khách hàng đăng ký hoặc có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên thực hiện bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc bằng tiền có giá trị không quá 15 ngày tiền điện và có thời hạn bằng thời hạn HĐMBĐ cộng thêm 15 ngày làm việc.

   5. Khách hàng xác nhận giao dịch điện tử bằng chứng thư số đối với trường hợp khách hàng là tổ chức, cá nhân có chứng thư số, mã One Time Password (OTP) đối với khách hàng còn lại;

   6. Giao dịch viên có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến.

   7. Trường hợp khách hàng có nhu cầu cấp điện mới cao áp, khách hàng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn chi tiết.