• Tổng quan về dịch vụ điện của EVN

   1. Các nhóm dịch vụ

   a. Tiếp nhận và giải đáp dịch vụ;

   b. Dịch vụ cấp điện mới;

   c. Dịch vụ trong quá trình sử dụng điện;

   d. Dịch vụ khác.

   2. Các hình thức tiếp nhận và giải đáp dịch vụ

   a. Tổng đài chăm sóc khách hàng;

   b. Trực tuyến qua các website, Cổng dịch vụ công, ứng dụng CSKH, zalo…;

   c. Trực tiếp tại Phòng/địa điểm giao dịch khách hàng.

   3. Các hình thức cung cấp dịch vụ

   a. Trực tuyến: Khách hàng sử dụng dịch vụ điện qua môi trường mạng từ đăng ký dịch vụ, cung cấp hồ sơ (tập tin điện tử), thanh toán chi phí (chuyển khoản, Internet/Mobile/SMS banking, ví điện tử,…) và xác nhận điện tử bằng chứng thư số hoặc mã OTP;

   b. Trực tiếp kết hợp trực tuyến: Đối với khách hàng chưa đủ điều kiện thực hiện trực tuyến hoàn toàn, áp dụng tối đa các bước có đủ điều kiện thực hiện hình thức trực tuyến kết hợp với hình thức trực tiếp.