06:00 | 01/01/2021 | 24.273 lượt xem


18:30 | 24/12/2014 | 27.573 lượt xem


18:15 | 24/12/2014 | 37.557 lượt xem


18:00 | 24/12/2014 | 38.319 lượt xem


10:41 | 23/12/2014 | 20.525 lượt xem


10:35 | 23/12/2014 | 25.117 lượt xem

Từ những năm 20 thế kỷ trước, nhiều Nhà máy điện như Cửa Cấm, Thượng Lý, Yên Phụ,… lần lượt ra đời để phục vụ cho bộ máy cai trị của thực dân Pháp tại Việt Nam. Hầu hết các nhà máy được xây dựng với công suất nhỏ, đội ngũ những người thợ làm việc tại đây vô cùng vất vả, gian khổ. Nhưng chính từ...