11:28 | 07/04/2021 | 909 lượt xem

Chiều 6/4, tại UBND thành phố Cần Thơ, đại diện cơ quan thường trú Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã có buổi làm việc với UBND thành phố Cần Thơ và các Sở, ngành có liên quan về dự án thành phố thông minh và tiết kiệm năng lượng tại thành phố Cần Thơ.


10:07 | 25/07/2017 | 2.717 lượt xem

Đà Nẵng vừa ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020 và đưa ra mục tiêu cụ thể, đến năm 2020, tiết kiệm từ 8% đến 12% so với kịch bản tiêu thụ năng lượng thông thường.


10:30 | 11/07/2017 | 3.146 lượt xem

Đó là một nội dung chính trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.


08:26 | 07/06/2017 | 3.080 lượt xem

UBND tỉnh Quảng Trị vừa thông qua Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035, trong đó từng bước xây dựng, khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo như: Điện gió, thủy điện nhỏ, năng lượng mặt trời.


17:02 | 15/05/2017 | 5.039 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Mục tiêu của kế hoạch nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài...


10:18 | 01/11/2016 | 3.286 lượt xem

Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020 mới được ban hành.


10:16 | 13/09/2016 | 3.710 lượt xem

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.


18:03 | 15/08/2016 | 4.374 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025, được triển khai thực hiện tại các đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên phạm vi cả nước.


11:00 | 25/07/2016 | 2.983 lượt xem

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành quyết định số 378/QĐ-UBND về kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu tiết kiệm ít nhất 2% mức tiêu thụ năng lượng hàng năm.


14:41 | 28/06/2016 | 2.547 lượt xem

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định số 249/QĐ-UBND về Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016 -2020. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu tiết kiệm 6,9% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng.