16:45 | 21/09/2023 | 63 lượt xem

Cuốn sách "Trí tuệ cảm xúc trong kinh doanh" của tác giả Colleen Stanley (nhà xuất bản Dân trí phát hành) hướng dẫn áp dụng trí tuệ cảm xúc trong kinh doanh, tiết lộ những bí quyết nhằm kết nối và thu phục khách hàng hiệu quả.


15:02 | 19/09/2023 | 131 lượt xem

Người lãnh đạo làm cho nhân viên vui vẻ không chỉ nâng cao hiệu suất tổng thể, mà cuối cùng còn cải thiện được cả hoạt động kinh doanh.


10:59 | 19/09/2023 | 123 lượt xem

Trong bối cảnh thế giới biến động và thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp phải có cách quản trị khác và quản trị nhân tài cũng phải khác.


15:42 | 18/09/2023 | 152 lượt xem

Là cuốn sách của Giáo sư Phan Văn Trường được Nhà xuất bản Trẻ xuất bản mới đây.


12:28 | 18/09/2023 | 178 lượt xem

Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu được áp dụng đối với tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác. Doanh nghiệp, trong mối quan hệ với người lao động cần hiểu rõ để làm đúng nghĩa vụ của mình.


09:53 | 11/09/2023 | 353 lượt xem

4 ý tưởng trong bài viết này có thể giúp chúng ta làm rõ phương hướng, làm việc hiệu quả hơn và sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Bài viết được dịch từ bài viết "4 Things I Stole From People More Productive Than Me" của tác giả Corey Fradin, mong rằng sẽ truyền cảm hứng cho bạn.


20:20 | 10/09/2023 | 343 lượt xem

Người Do Thái chỉ ra những "át chủ bài" quan trọng giúp thay đổi cuộc đời, tiền đẻ ra tiền mà ai cũng nên biết.


16:36 | 07/09/2023 | 429 lượt xem

"Thiên tài tập thể" là một cuốn sách có thể khơi gợi, thách thức, truyền cảm hứng cho những cá nhân, tập thể thật sự muốn đổi mới để thành công.


10:54 | 06/09/2023 | 468 lượt xem

Nếu doanh nghiệp là máy tính thì văn hóa doanh nghiệp là hệ điều hành. Nói một cách hình tượng thì văn hóa là cái còn thiếu khi ta có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất. Đó cũng là triết lý của các lãnh đạo doanh nghiệp.


13:59 | 05/09/2023 | 507 lượt xem

Theo Bonnie Low-Kramen - tác giả, chuyên gia về lãnh đạo và xây dựng môi trường làm việc, sự tự tin là kỹ năng số một để thành công.