Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN họp phiên đầu tiên năm 2024

12:25 | 26/01/2024 | 3.313 lượt xem

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN họp phiên thứ nhất năm 2024 qua hình thức trực tiếp và trực tuyến vào ngày 26/1. Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An - Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp tại điểm cầu Hà Nội.

Chi tiết...


Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN họp phiên đầu tiên năm 2023

11:37 | 21/02/2023 | 3.696 lượt xem

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN họp phiên thứ nhất năm 2023 qua hình thức trực tuyến vào ngày 21/2. Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN - Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp tại điểm cầu Hà Nội.

Chi tiết...