Cập nhật về ảnh hưởng của cơn bão số 4 đến thời điểm 16 giờ chiều ngày 28/09/2022

18:00 | 28/09/2022 | 13.543 lượt xem

Như đã thông tin, vào sáng ngày 28/9/2022, cơn bão số 4 (NORU) đã đi vào đất liền khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14. Do ảnh hưởng bão, các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã có gió mạnh, nhiều nơi có mưa lớn và mưa cũng...

Chi tiết...


Cập nhật về ảnh hưởng của cơn bão số 4 đến thời điểm 16 giờ chiều ngày 28/09/2022

18:00 | 28/09/2022 | 13.543 lượt xem

Như đã thông tin, vào sáng ngày 28/9/2022, cơn bão số 4 (NORU) đã đi vào đất liền khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14. Do ảnh hưởng bão, các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã có gió mạnh, nhiều nơi có mưa lớn và mưa cũng...

Chi tiết...