Bảo vệ hành lang an toàn lưới truyền tải điện quốc gia: Cần sự hỗ trợ từ các cấp, các ngành và sự ủng hộ của người dân

08:43 | 05/09/2023 | 3.755 lượt xem

Truyền tải điện Miền Tây 2 thuộc Công ty Truyền tải điện 4, là đơn vị quản lý vận hành các đường dây cao áp có cấp điện áp 220kV (1.035,05km), 500kV (555,03km) đi qua địa bàn các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh. Trong đó, có trạm biến áp 220kV Trà Vinh, 500kV Duyên Hải và...

Chi tiết...


Bảo vệ môi trường sinh thái tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải

10:23 | 20/09/2016 | 14.237 lượt xem

Với tổng công suất đặt khoảng 4.500 MW, các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải không chỉ giữ vai trò quan trọng, góp phần cung cấp điện ổn định cho các tỉnh, thành phía Nam, mà còn làm tốt công tác bảo vệ môi trường sinh thái.

Chi tiết...