Anh yêu cầu dân tắt điều hòa tránh mất điện vào mùa đông

16:51 | 02/08/2022 | 5.812 lượt xem

Chính phủ Anh lên phương án dự phòng với việc có thể buộc người dân nước này tắt đèn và điều hòa, để đối phó với khủng hoảng năng lượng.

Chi tiết...