Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ban kiểm soát, kiểm soát viên

11:49 | 09/06/2023 | 3.983 lượt xem

Ngày 8/6, tại Đà Nẵng, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tổ chức Hội nghị Công tác Kiểm soát viên tại các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban và bà Đặng Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ đồng chủ trì hội nghị.

Chi tiết...