Niềm vui ngày về nhà mới ở Nậm Pồ

15:56 | 01/09/2020 | 2.613 lượt xem

Những ngôi nhà "3 cứng" sẽ là tiền đề, là điểm tựa, tạo động lực cho bà con nghèo tại huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) yên tâm bám bản, bám làng, vươn lên thoát nghèo, góp phần vào việc xây dựng thế trận lòng dân nơi vùng biên viễn tổ quốc.

Chi tiết...