Phát huy tinh thần xung kích của Đoàn thanh niên EVN

09:52 | 27/04/2020 | 4.821 lượt xem

Những năm qua, trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn Thanh niên EVN đã bổ sung lực lượng đảng viên chất lượng cao cho Đảng, tạo môi trường rèn luyện cho đảng viên trẻ, xứng đáng là đội tiền phong gương mẫu, cánh tay đắc lực của Đảng bộ Tập đoàn.

Chi tiết...