Đóng điện Trạm cắt 220kV Đăk Ooc phục vụ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam

15:27 | 28/05/2024 | 4.776 lượt xem

11h37 ngày 28/5, Ban Quản lý dự án Điện 2 phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện Trạm cắt 220kV Đăk Ooc, phục vụ đấu nối từ Nhà máy Thủy điện Nam Emoun (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam.

Chi tiết...