UBND tỉnh Thái Bình ban hành Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện

14:41 | 07/07/2023 | 3.232 lượt xem

UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Chỉ thị 12/CT – UBND ngày 3/7/2023 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết...