Công ty Điện lực Hòa Bình diễn tập phòng chống thiên tai năm 2021

09:29 | 27/04/2021 | 3.264 lượt xem

Buổi diễn tập an toàn, xử lý sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 được Công ty Điện lực (PC) Hòa Bình tổ chức ngày 25/4.

Chi tiết...


EVNNPC diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

00:25 | 27/03/2019 | 254.185 lượt xem

3 Công ty Điện lực Điện Biên, Sơn La và Lai Châu trực tiếp diễn tập Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, an toàn, xử lý sự cố cấp Tổng công ty. Buổi diễn tập được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức thành công tại tỉnh Điện Biên, ngày 26/3.

Chi tiết...