EVNGENCO 1 diễn tập ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin

17:03 | 22/12/2022 | 1.429 lượt xem

Ngày 20/12 tại Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) đã phối hợp với Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam tổ chức chương trình Diễn tập ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin năm 2022.

Chi tiết...


Rà soát công tác đảm bảo an toàn thông tin trong EVN

15:41 | 15/09/2022 | 5.126 lượt xem

Vừa qua, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác đảm bảo an toàn thông tin 6 tháng đầu năm 2022 trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết...


EVN ban hành Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin

14:35 | 15/09/2022 | 4.553 lượt xem

Tại Quyết định số 1290/QĐ-EVN ngày 5/9/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành tài liệu Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trong EVN.

Chi tiết...


Tăng cường công tác an ninh bảo mật trong Tập đoàn

17:10 | 04/06/2019 | 13.298 lượt xem

Ngày 4/6, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì hội nghị về thực hiện an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là hội nghị trực tuyến, với sự tham gia của lãnh đạo các tổng công ty, công ty trực thuộc EVN từ nhiều đầu cầu truyền hình.

Chi tiết...