Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

11:04 | 26/11/2023 | 3.757 lượt xem

Thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã xây dựng chương trình, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống lãng phí, đồng thời phát động phong trào thi đua ở toàn cán bộ nhân viên.

Chi tiết...


Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

14:46 | 26/06/2023 | 4.515 lượt xem

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 325/KH- CĐĐVN ngày 23/06/2023 về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đây là phong trào thi đua được Thủ tướng Chính phủ phát động tại Quyết định...

Chi tiết...


PC Quảng Ninh với các giải pháp “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

09:36 | 10/05/2023 | 3.634 lượt xem

Năm 2022, Công ty điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã có nhiều giải pháp tối ưu hóa chi phí, đảm bảo hoàn thành kế hoạch tài chính, qua đó trở thành một trong 3 đơn vị đứng đầu Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác Tài chính Kế toán.

Chi tiết...Infographic: Một số mục tiêu nhiệm vụ chính “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” năm 2023

15:03 | 26/04/2023 | 4.845 lượt xem

Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn chủ đề năm là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của Tập...

Chi tiết...


Infographic: EVN thực hiện chủ đề năm 2023 'Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí'

10:47 | 10/04/2023 | 7.506 lượt xem

Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, EVN triển khai chủ đề năm 2023 "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" là thiết thực và phù hợp.

Chi tiết...


Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN

09:18 | 01/04/2023 | 6.966 lượt xem

Tại Quyết định số 248/QĐ-EVN ngày 23/3/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN.

Chi tiết...