Đẩy mạnh truyền thông để khách hàng hiểu và đồng thuận với chương trình điều chỉnh phụ tải điện

15:53 | 12/02/2019 | 20.790 lượt xem

Là chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm tại Hội nghị truyền hình triển khai thực hiện Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện theo Quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 của Bộ Công Thương.

Chi tiết...