Thêm 2.700 túi thuốc và nhiều vật tư y tế cấp bách tiếp tục được EVN vận chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh

14:00 | 03/09/2021 | 16.836 lượt xem

Đợt 2 hỗ trợ về thuốc điều trị và vật tư y tế cấp bách phòng, chống COVID-19 cho CBNV các đơn vị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ở phía Nam đã được chuyển đến TP. Hồ Chí Minh, sáng 3/9. Đợt hỗ trợ này do Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội phối hợp triển khai.

Chi tiết...


Thêm 2.700 túi thuốc và nhiều vật tư y tế cấp bách tiếp tục được EVN vận chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh

14:00 | 03/09/2021 | 16.836 lượt xem

Đợt 2 hỗ trợ về thuốc điều trị và vật tư y tế cấp bách phòng, chống COVID-19 cho CBNV các đơn vị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ở phía Nam đã được chuyển đến TP. Hồ Chí Minh, sáng 3/9. Đợt hỗ trợ này do Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội phối hợp triển khai.

Chi tiết...


Tổ tư vấn COVID-19 EVN: Sẵn sàng hướng dẫn chăm sóc, điều trị cho cán bộ nhân viên 24/7

17:08 | 26/08/2021 | 19.145 lượt xem

Tổ tư vấn COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sau khi được thành lập ngày 22/8/2021 đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tư vấn sức khoẻ, hướng dẫn theo dõi và điều trị COVID-19 cho CBNV, đặc biệt là tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Chi tiết...


Tổ tư vấn COVID-19 EVN: Sẵn sàng hướng dẫn chăm sóc, điều trị cho cán bộ nhân viên 24/7

17:08 | 26/08/2021 | 19.145 lượt xem

Tổ tư vấn COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sau khi được thành lập ngày 22/8/2021 đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tư vấn sức khoẻ, hướng dẫn theo dõi và điều trị COVID-19 cho CBNV, đặc biệt là tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Chi tiết...


Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và Công đoàn Y tế Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19

17:47 | 18/05/2021 | 4.460 lượt xem

Vừa qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ 100 triệu đồng tới Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, 50 triệu đồng cho Công đoàn Y tế Việt Nam để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Số tiền được trích từ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, do CNVCLĐ Tập...

Chi tiết...


Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và Công đoàn Y tế Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19

17:47 | 18/05/2021 | 4.460 lượt xem

Vừa qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ 100 triệu đồng tới Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, 50 triệu đồng cho Công đoàn Y tế Việt Nam để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Số tiền được trích từ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, do CNVCLĐ Tập...

Chi tiết...