Vân Nam (Trung Quốc): Khô hạn, thiếu điện, phải cắt giảm 45 triệu kWh mỗi ngày

14:09 | 07/06/2023 | 6.804 lượt xem

Vân Nam (Trung Quốc) có nguồn thủy điện chiếm hơn 72% tổng công suất đặt hệ thống điện. Tuy nhiên, tình trạng khô hạn kéo dài khiến việc sản lượng điện bị suy giảm. Từ tháng 9 năm 2022, Vân Nam đã phải thực hiện tiết giảm điện hàng ngày.

Chi tiết...


Đối mặt với khô hạn, thủy điện ưu tiên cấp nước cho hạ du

10:37 | 15/05/2023 | 5.619 lượt xem

Trước nguy cơ hạn hán, việc cung ứng điện đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng đảm bảo cấp nước cho hạ du vẫn được các nhà máy thủy điện trong EVN ưu tiên hàng đầu.

Chi tiết...


8 loại thiên tai được dự báo, cảnh báo và truyền tin

18:00 | 05/02/2020 | 8.172 lượt xem

Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai sẽ có hiệu lực thi hành từ kể từ ngày 1/3/2020.

Chi tiết...