Sửa chữa bảo dưỡng theo tình trạng vận hành (CBM) khối lưới điện

18:50 | 12/03/2024 | 4.894 lượt xem

Đó là chủ đề Hội nghị kỹ thuật do EVN tổ chức ngày 12/3. CBM (Condition-based maintenance) là phương pháp bảo trì theo tình trạng hay còn gọi là bảo trì dự đoán. Thực hiện sửa chữa bảo dưỡng theo CBM giúp đơn vị đánh giá được tình trạng vận hành của thiết bị một cách khoa học, phát hiện các khiếm...

Chi tiết...


Ban hành chỉ dẫn kỹ thuật “Mặt đường bê tông xi măng đầm lăn có sử dụng tro bay”

16:58 | 12/04/2019 | 15.468 lượt xem

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 217/QĐ-BXD (ngày 28/3/2019) ban hành chỉ dẫn kỹ thuật “Mặt đường bê tông xi măng đầm lăn có sử dụng tro bay”.

Chi tiết...