Phát triển bền vững là một cấu phần quan trọng trong phát triển doanh nghiệp

09:00 | 20/03/2023 | 3.603 lượt xem

Đó là phát biểu của ông Mitsuhiro Henry Umebayashi - Giám đốc hợp danh Công ty tư vấn Arthur D. Little (AdL) trong chương trình DxTalks vừa qua.

Chi tiết...