Công ty Điện lực Phú Yên: Ưu tiên cấp điện chống hạn

15:02 | 17/04/2023 | 3.775 lượt xem

Tại Phú Yên, tình hình nắng hạn đang ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, Công ty Điện lực Phú Yên đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cấp điện xuyên suốt mùa khô, trong đó ưu tiên hàng đầu cho sản xuất nông nghiệp nhằm giúp nông dân chống hạn.

Chi tiết...