Ban hành luật mới về sử dụng và thải bỏ pin xe điện tại EU

11:14 | 22/09/2023 | 3.677 lượt xem

Theo thông cáo từ Ủy ban châu Âu mới đây, Liên minh châu Âu ban hành luật mới số 2023/1542 về sản xuất, sử dụng và thải bỏ pin.

Chi tiết...