DHD phổ biến kiến thức về môi trường cho gia đình của CBNV

19:00 | 01/12/2019 | 39.299 lượt xem

Ngày 1/12, tại Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường cho gia đình của CBNV đang làm việc trong Công ty.

Chi tiết...