Sóc Trăng phấn đấu sớm "về đích" tiêu chí điện và chợ nông thôn mới

11:02 | 11/09/2020 | 2.580 lượt xem

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tới nay tỉnh Sóc Trăng đã có 42/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Các xã còn lại đạt từ 12 đến 17 tiêu chí và hầu hết các xã đều phủ kín lưới điện cũng như cơ sở hạ tầng chợ nông thôn.

Chi tiết...