Quy chế về giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Bác Hồ

10:34 | 21/03/2022 | 4.445 lượt xem

Ngày 29/01/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Quy chế số 13-QC/BTGTW về giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết...