18:03 | 29/02/2024 | 145 lượt xem

Thực hiện Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Nghị định số 02/2024/NĐ-CP), Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (HĐTV EVN) đã có Nghị quyết số 49/NQ-HĐTV ngày 20/02/2024 thông qua chủ...


10:09 | 23/01/2024 | 904 lượt xem

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành văn bản số 29/CĐĐVN-CSPLQHLĐ ngày 22/01/2024 về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.


10:54 | 08/09/2023 | 4.043 lượt xem

Ngày 6/9/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành văn bản số 5227/EVN-KH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.


09:27 | 17/05/2023 | 4.352 lượt xem

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký Quyết định số 344/QĐ-EVN ngày 24/4/2023, về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà...


15:44 | 07/07/2022 | 5.927 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Quyết định số 944/QĐ-EVN ngày 20/6/2022, về Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 (9/11/2022).


10:45 | 09/03/2022 | 4.350 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chỉ thị số 991/CT-EVN ngày 2/3/2022 về việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp năm 2022.


15:32 | 11/08/2021 | 5.222 lượt xem

Đó là một trong những nội dung tại Quyết định số 1116/QĐ-EVN được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành ngày 7/8/2021, về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11).