Thông tin về công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục sự cố lưới điện do mưa lũ ở các tỉnh miền Trung (Tính đến 15h00 ngày 10/11/2016)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục cập nhật thông tin về công tác ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung, cụ thể như sau:

I. Các nhà máy thủy điện:

Các hồ chứa thủy điện thuộc EVN trong khu vực vận hành đảm bảo an toàn và tham gia cắt giảm lũ cho hạ du.

Đến 15h00 ngày 10/11/2016 còn 6 hồ chứa thủy điện của các đơn vị thuộc EVN đang xả điều tiết gồm:

TT

Hồ thủy điện

Mực nước dâng bình thường (m)

Thông số hồ chứa lúc 15h00 ngày 10/11/2016

Mực nước thượng lưu (m)

Lưu lượng nước về (m3/s)

Lưu lượng xả (m3/s)

1

Vĩnh Sơn A

775

775,43

28

15,07 (tràn tự do)

2

Sông Ba Hạ

105

104,55

360

300

3

Sông Hinh

209

207

104

50

4

Buôn Kuốp

412

411,56

900

581

5

Srepôk 3

272

271,82

1012

637

6

Đơn Dương

1042

1041,87

56

25

Trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện, các công ty thủy điện thuộc EVN đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tuân thủ theo các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa và thực hiện xả điều tiết theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) các địa phương.

Các hồ: Buôn Tua Srah, Đại Ninh đã ngừng xả lũ.

Các hồ: Buôn Kuốp và Srepốk 3 đã giảm lưu lượng xả nước so với ngày 9/11/2016.

II. Lưới điện truyền tải:

Lưới điện 110 KV, 220KV, 500KV vận hành bình thường. 

III. Lưới điện phân phối:

Hiện tại đã khôi phục hoàn toàn sự cố lưới điện tại các tỉnh bị ảnh hưởng (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Đăk Lăk) và cung cấp điện an toàn trở lại cho các phụ tải.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất mong nhận được sự chia sẻ của quý khách hàng sử dụng điện, của chính quyền và nhân dân các địa phương.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Điện thoại: 04.66946405/66946413 -  Fax: 04.66946402

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Website: www.evn.com.vn, www.tietkiemnangluong.vn


  • 11/11/2016 07:00
  • EVN