Một số mẩu chuyện về thực hành tiết kiệm điện của Bác Hồ và những lời dặn của Bác đối với ngành Điện

18:17 | 18/05/2023 | 5.375 lượt xem

Sinh thời, Bác Hồ thường nhắc nhở cán bộ, nhân dân về thực hành tiết kiệm điện: “Nước ta còn nghèo, nên càng phải tiết kiệm điện. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, xí nghiệp, đều tiết kiệm điện thì chúng ta sẽ đủ điện để dùng cho đời sống và sản xuất”.

Chi tiết...


Một số mẩu chuyện về thực hành tiết kiệm điện của Bác Hồ và những lời dặn của Bác đối với ngành Điện

18:17 | 18/05/2023 | 5.375 lượt xem

Sinh thời, Bác Hồ thường nhắc nhở cán bộ, nhân dân về thực hành tiết kiệm điện: “Nước ta còn nghèo, nên càng phải tiết kiệm điện. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, xí nghiệp, đều tiết kiệm điện thì chúng ta sẽ đủ điện để dùng cho đời sống và sản xuất”.

Chi tiết...


Hồ Chủ tịch đến thăm hai nhà máy điện

09:29 | 17/12/2019 | 12.909 lượt xem

Sự kiện Bác Hồ đến thăm Nhà máy điện Yên Phụ và Nhà máy đèn Bờ Hồ ngày 21/12/1954 trở thành dấu mốc quan trọng với các thế hệ CBCNV ngành Điện. Đặc biệt, những lời căn dặn giản dị, mộc mạc mà sâu sắc của Người đã luôn ở trong tim những người làm điện. Nhân kỷ niệm lần thứ 65 ngày Truyền thống ngành...

Chi tiết...