Hội nghị các tổ chức Đảng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

13:00 | 17/08/2022 | 10.716 lượt xem

Ngày 17/8, tại Cao Bằng, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị các tổ chức Đảng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy EVN và tình hình triển khai, thực hiện nội dung kết luận Hội nghị các tổ chức đảng toàn EVN năm 2016;...

Chi tiết...


Hội nghị các tổ chức Đảng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

13:00 | 17/08/2022 | 10.716 lượt xem

Ngày 17/8, tại Cao Bằng, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị các tổ chức Đảng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy EVN và tình hình triển khai, thực hiện nội dung kết luận Hội nghị các tổ chức đảng toàn EVN năm 2016;...

Chi tiết...