Bắc Ninh: Tăng cường kiểm tra, giám sát sử dụng điện

16:08 | 14/06/2023 | 3.436 lượt xem

Ngày 09/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Công điện số 01/CĐ-UBND về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023. Công điện nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 06/6/2023 và cụ thể hóa các giải pháp đảm bảo cung ứng điện sau...

Chi tiết...


PC Bắc Ninh chuyển đổi số toàn diện

15:33 | 23/11/2022 | 5.368 lượt xem

Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) đã mang lại lợi ích to lớn đối không chỉ đối với hoạt động doanh nghiệp mà còn cả khách hàng sử dụng điện.

Chi tiết...