Cơ quan EVNSPC tổ chức Hội nghị phổ biến công tác phòng, chống khủng bố năm 2023

09:18 | 18/08/2023 | 3.823 lượt xem

Vừa qua, Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phối hợp với Cục An ninh nội địa - Bộ Công an, tổ chức "Hội nghị phổ biến công tác phòng, chống khủng bố năm 2023".

Chi tiết...


Tổng công ty Phát điện 2 ủng hộ 3 tỷ đồng cho thành phố Cần Thơ

15:50 | 10/09/2021 | 27.719 lượt xem

Chiều 10/9, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) trao tặng 3 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Chi tiết...


Tổng công ty Phát điện 2 ủng hộ 3 tỷ đồng cho thành phố Cần Thơ

15:50 | 10/09/2021 | 27.719 lượt xem

Chiều 10/9, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) trao tặng 3 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Chi tiết...


Tổng công ty Phát điện 2 ủng hộ 3 tỷ đồng cho thành phố Cần Thơ

15:50 | 10/09/2021 | 27.719 lượt xem

Chiều 10/9, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) trao tặng 3 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Chi tiết...