Thiếu vật liệu san lấp, sao không sử dụng tro xỉ nhiệt điện?

14:38 | 16/10/2023 | 5.021 lượt xem

Trước tình hình thiếu cát sỏi trong công tác xây dựng trên cả nước, việc đẩy mạnh dùng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu thay thế là một phương án khả thi.

Chi tiết...