Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

16:37 | 15/07/2022 | 8.300 lượt xem

Ngày 15/7, tại Hà Nội, Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 1 (EVNPECC1) tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (01/7/1982 – 01/7/2022). Trong quá trình phát triển, EVNPECC1 luôn khẳng định vai trò, vị trí là công ty tư vấn chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, hạ tầng.

Chi tiết...


Ông Nguyễn Hữu Chỉnh được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1

10:29 | 07/05/2021 | 6.489 lượt xem

Ngày 29/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (EVNPECC1) ban hành Nghị quyết số 10/NQ-TVĐ1-HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chi tiết...


Ông Nguyễn Hữu Chỉnh thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc EVNPECC1

13:48 | 01/03/2021 | 4.354 lượt xem

Ngày 28/2, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (EVNPECC1) ban hành Nghị quyết về việc giao nhân sự thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh.

Chi tiết...


Năm 2020, tổng giá trị hợp đồng mới của PECC1 gần 400 tỷ đồng

14:00 | 01/02/2021 | 3.121 lượt xem

Đây là một trong những thông tin đáng chú ý về kết quả hoạt động của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 1 (EVNPECC1) khi kết thúc năm 2020.

Chi tiết...


EVNPECC1 thống nhất chủ trương bán Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5

14:20 | 06/11/2020 | 3.356 lượt xem

Đây là kết quả đạt được tại Đại hội đồng cổ đông (bất thường) của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (EVNPECC1) vừa qua.

Chi tiết...