Cụm công trình giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trên đường về đích

14:00 | 21/09/2022 | 4.778 lượt xem

Theo đánh giá của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, tiến độ triển khai cụm công trình giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 đến thời điểm này là rất khả quan.

Chi tiết...