EVN và GE trao đổi kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp

11:19 | 15/09/2020 | 11.647 lượt xem

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam - ông Dương Quang Thành chủ trì buổi hội thảo trao đổi với Tập đoàn GE về kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, sáng 15/9. Hội thảo được tổ chức trực tuyến, kết nối từ trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Hà Nội) đến các đầu cầu của GE tại Boston (Mỹ), Băng Cốc...

Chi tiết...


EVN và GE trao đổi kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp

11:19 | 15/09/2020 | 11.647 lượt xem

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam - ông Dương Quang Thành chủ trì buổi hội thảo trao đổi với Tập đoàn GE về kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, sáng 15/9. Hội thảo được tổ chức trực tuyến, kết nối từ trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Hà Nội) đến các đầu cầu của GE tại Boston (Mỹ), Băng Cốc...

Chi tiết...