ERP: Giải pháp số quản trị doanh nghiệp hiệu quả

09:05 | 22/10/2019 | 48.132 lượt xem

ERP (Enterprise resource planning systems) là Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp. Đây cũng là một mô hình công nghệ quản lý đa chức năng phân tích dữ liệu nhiều hoạt động của doanh nghiệp như, tài chính, kế toán, vật tư… trong một phần mềm duy nhất.

Chi tiết...